ТВОРЧЕСКА БИОГРАФИЯ

на инж. Димитър иванов грозев

 

dgrozev@uni-ruse.bg

 

7017 Русе, ул. “Студентска”, № 8

 

тел. 082 888 609

 

 

19.09.1969г.

роден в гр. Русе

1989 г.

Завършва средно образование в МАтематическа Гимназия "Баба Тонка гр.Русе

1994

Завършва висше образование

2009

докторант в Русенски университет, катедра “Транспорт”

 

 

Допълнителни квалификация –

 

Езикови умения: английски, немски

 

Участие в проект по ФНИ

 

Публикувани статии

 

Научни интереси в областта на: Диагностика, поддържане и ремонт на транспортна техника с дизелова горивна уредба, иновации в автомобилостроенето.