ТВОРЧЕСКА БИОГРАФИЯ

 

на маг. инж. Ана Денчева Русева

 

 

ARuseva@uni-ruse.bg

 

7017 Русе, ул. “Студентска”, № 8

 тел. 082 888 605

 

 

24.04.1980 г.

родена в гр. Русе

 1993 г. -1998 г.

обучава се в техникум по Транспорт, гр. Русе

1998 г.-2002 г.

студентка в РУ “А. Кънчев”, гр. Русе, специалност “Транспортна техника и технологии”, направление “Автомобили трактори и кари”, ОКС “Бакалавър”.

защитава дипломна работа на тема “Проектиране на лек автомобил с повишена проходимост”.

2002 г.- 2004 г.

студентка в РУ “А. Кънчев”, гр. Русе, специалност “Транспортна техника и технологии”, направление “Автомобили трактори и кари”, ОКС “Магистър”.

защитава дипломна работа на тема “Пазар на нови леки автомобили – тенденции и развитие”.

от 2004 - 2007г.

докторант към катедра “Транспорт” на РУ “Ангел Кънчев”

 

 

Специализация:

2002г. – 3 месечна специализация в ТЕИ-Солун, Гърция, програма Сократ Еразъм.

2003г. – едноседмичен стаж в университета в Питещ, Румъния

2005г. – едномесечна специализация в Ягелонския университет в Краков, Полша.

 

Езикови умения: английски, полски и руски

 

Участие в проекти по ФНИ

 

Автор и съавтор на 6 статии публикувани в страната

 

Научни интереси в областта на: транспортни потоци, оптимизация, маркетинг и мениджмънт в областта на автомобилния пътнически транспорт.