ТВОРЧЕСКА БИОГРАФИЯ

 

инж. Анелия ангелова петкова

 

 

APetkova@uni-ruse.bg

 

7017 Русе, ул. “Студентска”, № 8

 тел. 082 888 609

 

 

 

30.01.1979 г.

роден в гр. Русе, област Русенска

1993 г. -1998 г.

обучава се в СОУ  “Олимпи Панов”, гр. Русе

1998 г.-2002 г.

студентка в РУ “А. Кънчев”, гр. Русе, специалност “Транспортна техника и технологии”, направление “Автомобили трактори и кари”, ОКС “Бакалавър

защитава дипломна работа на тема “Проектиране на автомобил - фургон с малка товароносимост”

2002 г.- 2004 г.

студентка в РУ “А. Кънчев”, гр. Русе, специалност “Транспортна техника и технологии”, направление “Автомобили трактори и кари”, ОКС “Магистър”.

защитава дипломна работа на тема “Анализ на пазара на автосервизни услуги за Русенският регион”

от 2005 г. - 2008г.

докторант към катедра “Транспорт в Русенски университет

 

 

Езикови умения: английски и руски

 

Участие в  проекти по ФНИ

 

Автор и съавтор на статии публикувани в страната

        

Научни интереси в областта на: транспортните системи за предотвратяване на произшествията, транспортни потоци и техните характеристики, оптимизация, маркетинг и мениджмънт в областта на транспорта,