ТВОРЧЕСКА БИОГРАФИЯ

на инж. Тодор Петков Бойчев

 

Tbojchev@ecs.uni-ruse.bg

7017 Русе, ул. Студентска 8

тел. 082 888 336/515

 

 

10.05.1948 г. роден в с. Долна Липница, обл. В. Търново;
1967 г. завършва Техникум по механотехника гр. Русе; специалност ДВГ
1968 г. отбива военна служба в НШЗО “Хр. Ботев” – гр. Плeвен
1970 г. механик в авиоотряд гр. Русе на ССА;
1971 г. приет за студент във факултет МТФ на ВИММЕСС – гр. Русе, специалност “Технология на металите и машиностроенето”
1976 г. завършва ВИММЕСС – гр. Русе
1976÷1983 г. работи като технолог и конструктор в МК “Дунарит” – гр. Русе
1979÷1981 г. следдипломна квалификация във ВМЕИ – гр. София, специалност “Дискретни производства”, специализация в Магдебург – Германия
1983÷1986 г. главен механик на УПЗ при РУ “Ангел Кънчев”
1986 г. до сега ръководител лаборатория в кат. “ССМ” и “Транспорт” на РУ “Ангел Кънчев”

 

        Учредител и председател на КТ “Подкрепа” в РУ “Ангел Кънчев”