ТВОРЧЕСКА БИОГРАФИЯ

на Гл. ас. д-р  инж. ДАНИЕЛ АТАНАСОВ ЛЮБЕНОВ  

dliubenov@uni-ruse.bg

7017 Русе, ул.“Студентска”, № 8

         тел. 082 888 605

   

19.06.1978 г.

роден в гр. Павликени, област В.Търново

1997 г.

завършва ТМСС   “Цанко Церковски”, гр. Павликени, обл. В.Търново специалност "Механизация на селското стопанство"

2003 г.

2005 г.

завършва РУ “А. Кънчев”  гр. Русе, бакалавър, специалност “Земеделска техника и технологии”.

завършва РУ “А. Кънчев”  гр. Русе, магистър, специалност “Мениджмънт и сервиз на техниката”.

 

от 2005 г.

докторант в Русенски университет“А. Кънчев” катедра "ремонт, надеждност и химични технологии"

от 2007 г.

асистент в катедра "Транспорт" в РУ “А. Кънчев”, гр. Русе

2010г. придобива степен доктор
от 2011 г. главен асистент в катедра "Транспорт" в РУ “А. Кънчев”, гр. Русе

 

Допълнителна квалификация - Специализирани курсове по: Средства за автоматизация на научното изследване; Законова база и структура на дисертационния труд; Методи за теоретично изследване .

 

Участие в  проекти по ФНИ.   Автор и съавтор на над 20 статии

 

Учебни дисциплини: Информационни системи и технологии; Пътнически транспорт; Организация и управление на движението; Безопасност на движението.

 

Научни интереси в областта на: транспортни системи и технологии, информационни системи и технологии .