ТВОРЧЕСКА БИОГРАФИЯ

на маг. инж. Елица Минева русева

 

 

 

ERuseva@uni-ruse.bg

 

7017 Русе, ул. “Студентска”, № 8

 тел. 082 888 605

 

 

 

07.01.1980 г.

родена в гр. Русе

1993 г. – 1998 г.

обучава се в Математическа гимназия “Баба Тонка”, гр. Русе

1998 г.-2002 г.

придобива ОКС бакалавър в РУ “А. Кънчев” гр. Русе, специалност “Транспортна техника и технологии”, направление “Автомобили, трактори и кари”

2002 г.

защитава дипломна работа на тема “Повдигателна уредба на кар - високоповдигач”

2002 г. – 2004 г

придобива ОКС магистър в РУ “А. Кънчев” гр. Русе, специалност “Технология и управление на транспорта”

2004 г

защитава дипломна работа на тема “Съвременни тенденции в маркетинга на транспортната услуга”

2004 г. - 2007г.

докторант в Русенски университет към катедра “Транспорт”

 

 

Езикови умения: английски, руски

 

Участие в проекти по ФНИ

 

Автор и съавтор на 5 статии публикувани в страната

 

Допълнителна специализация: 2004 г. – едноседмичен стаж в Университетът в Питещи, Румъния

 

Научни интереси в областта на: транспортните потоци, оптимизация, маркетинг и мениджмънт в областта на автомобилния транспорт