ТВОРЧЕСКА БИОГРАФИЯ

на инж. Емил Георгиев Савев

 

 

 

esavev@uni-ruse.bg

 

7017 Русе, ул. “Студентска”, № 8

 

тел. 082 888 609

 

 

09.09.1983 г.

роден в гр. Русе

2002 г.

Завършва "Техникум по Механотехника" гр.Русе специалност "Автомобили Трактори Кари и Двигатели с вътрешно горене"

2002 -2006 г.

Студентка в РУ “А. Кънчев гр. Русе, специалност “Транспортна техника и технологии”

2006 г.-2007 г.

Студентка в РУ “А. Кънчев гр. Русе, специалност “Технология и управление на транспорта”, ОКС магистър.

2011 г. до сега

докторант в Русенски университет, катедра “Транспорт”

Тема на дисертационния труд

 

Допълнителни квалификация –

 

Езикови умения: английски

 

Участие в проект по ФНИ

 

Публикувани статии

 

Научни интереси в областта на: Диагностика, поддържане и ремонт на транспортна техника с дизелова горивна уредба, иновации в автомобилостроенето.