ТВОРЧЕСКА БИОГРАФИЯ

на гл.ас. инж. Живко Гелков

 

gelkov@uni-ruse.bg

7017 Русе, ул. Студентска 8

тел. 082 888 609

 

 

11.03.1948 г. роден в с. Селановци, обл. Враца
1967 г. завършва Техникум по речно корабостроене и корабоплаване, гр. Русе
1969-1970 г. работи като конструктор в МЗ "Изгрев", гр. Оряхово
1975 г. завършва ВИММЕСС, специалност “МСС” гр. Русе
1975-1976 г. работи като главен инженер в АПК, гр. Оряхово
1987 г. избран за асистент по "Организация и безопасност на движението" в катедра "Автомобилен транспорт, трактори и кари" на РУ "А. Кънчев"
1979-1980 г. специализация в МАДИ, Москва
1986 г. избран за главен асистент в катедра "Транспорт"
1992-1994 г. ръководител катедра "Транспорт"

Ръководител и изпълнител на  договори с научно-изследователски и приложен характер.

Автор и съавтор на над 40 статии и доклади, книги, монографии, учебници и учебни пособия.

Съдебен експерт към следствени служби и съдилища в страната.

Учебни дисциплини: Безопасност на движението, Организация и управление на движението на транспорта, Реконструкция и изследване на пътно-транспортни произшествия, Организация и безопасност на движението.

Научни интереси в областта на: Безопасност на пътното движение, организация и управление на пътното движение.