ТВОРЧЕСКА БИОГРАФИЯ

на доц. д-р инж. Николай Колев

 

nikolev@uni-ruse.bg

7017 Русе, ул. Студентска 8

тел. 082 888 231

 

 

06.01.1948 г. роден в с. Цар Асен, обл. Търговище
1967 г. завършва Техникум по механотехника гр. Шумен
1971 г. завършва Институт за учители специалисти гр. Габрово
1976 г. завършва ВИММЕСC, специалност “ДВГ” гр. Русе
1976-1978 г. работи като технолог в Тракторен завод—гр. Русе
1978 г. избран за асистент по "Технологично проектиране на автотранспортни фирми" в катедра "Автомобилен транспорт" на РУ "А. Кънчев"
1997 г. защитава докторска дисертация на тема " Изследване на мощностните, икономичните и токсични показатели на дизелов двигател с анодирани бутала " в РУ "А. Кънчев”, гр. Русе
2000 г. е избран за доцент по Двигатели с вътрешно горене (Организация и управление на сервизната дейност) към катедра “Автомобилен транспорт”
от 2001г. ръководител на УПК-ДЗС, и ръководител сервиз
1999 до 2003 г. Зам. Председател на ОС на АТФ
2004 г. Член на атестационната комисия на АТФ

Ръководител и изпълнител на  договори с научно-изследователски и приложен характер.

Автор и съавтор на над 50 статии и доклада, книги, монографии, учебници и учебни пособия.

Ръководител на един докторант.

Учебни дисциплини: Организация и управление на сервизната дейност в транспорта; Транспортна инфраструктура; Техническа експлоатация.

Научни интереси в областта на: Техническото обслужване и диагностика на автомобилите; в областта на организацията и управлението на сервизната дейност; на поддържане на транспортни средства; на транспортната инфраструктура.