ТВОРЧЕСКА БИОГРАФИЯ

на доц. д-р инж. М. Маринов

 

 mdmarinov@uni-ruse.bg

7017 Русе, ул. Студентска 8

тел. 082 888 609

 

 

15.04.1949 г. роден в с. Г. Желязна , обл. Ловешка
1968 г. завършва Техникум по механоелектротехника гр. Ловеч
1973 г. завършва ВИММЕСС; специалност “МСС” гр. Русе
1973-1975 г. работи като гл. инженер по транспорта към АПК—гр. Троян
1976 г. избран за асистент към катедра "Автомобилен транспорт, трактори и кари" на РУ "А. Кънчев"
2001 г.  Придобита образователна и научна степен “Доктор” по тема «ИЗСЛЕДВАНЕ  УПРАВЛЕНИЕ НА  ДВИЖЕНИЕТО НА КРЪСТОВИЩЕ СЪС СВЕТОФАРИ ПО РАЗХОДА НА ГОРИВО» в РУ "А. Кънчев”, гр. Русе
2002 г. Придобито научно звание “Доцент” по научната специалност 02.14.07 “Управление и организация на автомобилния транспорт” (Организация и управление на движението на транспорта) към катедра “Автомобилен транспорт”
от 2004г.

Зам Декан по НКР на Автотранспортния факултет.

Член на комисии по номинации на РУ, Социално-битовите въпроси при РУ, по договарянето на работната заплата на РУ и други.

от2004 г. Член комисията по “Транспорт” към община Русе и на комисията по “Транспорт и енергетика” към община Русе област Русе.

Ръководител и изпълнител на  договори с научно-изследователски и приложен характер.

Автор и съавтор на над 60 статии и доклада, учебници и учебни пособия.

Ръководител на двама докторанти.

Учебни дисциплини: Организация и управление на движението на транспорта; Комуникационна и осигурителна техника в транспорта; Информационни системи и технологии в транспорта.

Научни интереси в областта на:  управление на движението на транспорта, информационните технологии в транспорта.