ТВОРЧЕСКА БИОГРАФИЯ

 

инж. Павел Йорданов Стоянов

 

 

pstoyanov@uni-ruse.bg

 

7017 Русе, ул. “Студентска”, № 8

 тел. 082 888 609

 

 

 

31.07.1984 г.

роден в гр. Видин

1998 – 2003г.

обучава се в ПГ „Ас Златаров” гр.  Видин

2003 - 2008г.

студент в РУ “А. Кънчев”, гр. Русе, специалност “Технология и управление на транспорта”

  2008 – 2009г.

студент в магистърски курс на РУ “А. Кънчев”, гр. Русе, специалност “Технология и управление на транспорта”

 

от 2010 г. до сега

докторант към катедра “Транспорт в Русенски университет

 

 

Езикови умения: английски

 

Участие в  проекти по ФНИ

 

Автор и съавтор на статии публикувани в страната

        

Научни интереси в областта на: транспортните системи за предотвратяване на произшествията, транспортни потоци и техните характеристики, оптимизация, маркетинг и мениджмънт в областта на транспорта,