ТВОРЧЕСКА БИОГРАФИЯ

на инж. пламена валентинова Гагова

 

 

 

pivanova@uni-ruse.bg

 

7017 Русе, ул. “Студентска”, № 8

 

тел. 082 888 609

 

 

Образование - няма информация

 

Допълнителни квалификация – няма информация

 

Езикови умения: няма информация

 

Участие в проект по ФНИ

 

Публикувани статии в страната - няма информация

 

Научни интереси в областта на: няма информация