ТВОРЧЕСКА БИОГРАФИЯ

на инж. пламена господинова иванова

 

 

 

pivanova@uni-ruse.bg

 

7017 Русе, ул. “Студентска”, № 8

 

тел. 082 888 609

 

 

16.08.1980 г.

родена в гр. Разград, област Разград

1994 г.-1999 г.

Обучава се в Техникум по икономика, гр. Разград, обл. Разград

1999 г.-2003 г.

Студентка в РУ “А. Кънчев гр. Русе, специалност “Транспортна техника и технологии”, специализация “Автомобили, трактори и кари”, ОКС бакалавър. Защитава дипломен проект на тема: “Проектиране на сух, триещ, двупоточен съединител”

2003 г.-2005 г.

Студентка в РУ “А. Кънчев гр. Русе, специалност “Технология и управление на транспорта”, ОКС магистър. Защитава дипломен проект на тема: “Транспортно обслужване на производствено предприятие”

2005 г. - 2008г.

докторант в Русенски университет, катедра “Транспорт”

Тема на дисертационния труд: Изследване на скоростните режими на движение на маршрути на градския транспорт

 

Допълнителни квалификация – Курс за придобиване на професионална квалификация “Учителска правоспособност” – РУ ”Ангел Кънчев” Русе

 

Езикови умения: английски и руски език

 

Участие в проект по ФНИ

 

Публикувани 2 статии в страната

 

Научни интереси в областта на: организация на автомобилното движение, моделиране и изследване на транспортните потоци, организация и управление на градския транспорт, информационни технологии в транспорта