АВТОБИОГРАФИЯ

на Румяна Янкова Трифонова

 

rtrifonova@uni-ruse.bg

7017 Русе, ул. Студентска 8

тел. 082 888 608

 

 

03.03.1956 г.

родена в гр. Две могили, обл. Русенска

1975 г.

завършва Техникум по механотехника гр. Русе

От 1983 г.

започва работа в РУ “Ангел Кънчев”

0г 1989 г.

на работа в катедра “Автомобилен транспорт”