ТВОРЧЕСКА БИОГРАФИЯ

на доц. инж. Александър Стоянов

 

astoyanov@uni-ruse.bg

7017 Русе, ул. Студентска 8

тел. 082 888 231

 

 

08.03.1950 г. роден в гр. Русе
1969 г. завършва Техникум по електротехника, гр. Русе
1975 г. завършва ВИММЕСС, специалност “ДВГ” гр. Русе
1976 г.

избран за асистент по "Техническа експлоатация" в катедра "Автомобилен транспорт, трактори и кари" на РУ "А. Кънчев"

1991 г. избран за главен асистент в катедра "Транспорт"
2008 г. получава диплома за "Доктор" за защитена докторска дисертация на тема "Изследване и усъвършенстване на метода за диагностика на дизеловата горивна уредба по амплитудно-фазовите параметри на горивоподаването"
 2010г. придобито научно звание “Доцент”

 

Ръководител и изпълнител на  договори с научно-изследователски и приложен характер.

Автор и съавтор на над 27 статии, доклади и учебни пособия.

Учебни дисциплини: Техническа експлоатация на транспорта, Ремонт и поддържане на транспортна техника, Сервиз на транспортна техника.

Научни интереси в областта на: диагностика,  поддържане и експлоатационна надеждност на транспортна техника.