ТВОРЧЕСКА БИОГРАФИЯ

 

инж. Свилен Атанасов костадинов

 

 

skostadinov@uni-ruse.bg

 

7017 Русе, ул. “Студентска”, № 8

 тел. 082 888 609

 

 

 

12.09.1985г.

роден в гр. Павликени обл. Велико Търново

2000г.

завършва основно образование в СОУ „Бачо Киро” гр. Павликени

2004г.

завършва Професионална техническа гимназия „Васил Левски” гр.Горна Оряховица; спец. „Автомобили и Кари” (ДВГ)

2008г. завършва Русенски университет „Ангел Кънчев” спец. „Транспортна техника и технологии” (ДВГ) – бакалавър
2009г. завършва Русенския университет „Ангел Кънчев” спец. „Технология и организация на транспорта” – магистър
от 2010г.

приет за редовен докторант в кат. „Транспорт” на РУ „Ангел Кънчев”

10.2011г.

Назначен за асистент в катедра "Транспорт". Преминава в задачна форма на обучение.

 

 

 

Езикови умения: английски

 

Участие в  проекти по ФНИ

 

Автор и съавтор на статии публикувани в страната

        

Научни интереси в областта на: Безопасност на пътното движение; Двигатели с вътрешно горене.