ТВОРЧЕСКА БИОГРАФИЯ

на гл. ас. инж. Петко Тепавичаров

 

tepavicharov@uni-ruse.bg

7017 Русе, ул. Студентска 8

тел. 082 888 231

 

 

30.11.1945 г. роден в с. Караманово, обл. Русенска
1964 г. завършва Техникум по механотехника гр. Русе
1965-1968 г. редовен курсант във Висшето Народно Военноморско училище - гр. Варна, специалност "корабен механик"
1968-1970 г. работи като секционен майстор във фабрика "Фазан" гр. Русе
1971-1975 г. редовен студент във "ВИММЕСС" гр. Русе
1975 г. завършва редовно обучение във ВИММЕСС специалност "Двигатели с вътрешно горене"
1975-1999 г. редовен преподавател - асистент, старши асистент, главен асистент в РУ "А. Кънчев", гр. Русе, катедра "ДВГ".
от 1999г.

гл.ас. и преподавател в катедра "Транспорт" при РУ "А. Кънчев"

 

Автор и съавтор на над 30 статии и доклади публикувани в страната и чужбина и 3 учебни пособия.

Учебни дисциплини: Технология и организация на транспорта; Пътнически транспорт; Динамика и конструкции на ДВГ; Автотракторни двигатели; Вграждане на ДВГ в машини и съоръжения.

Научни интереси в областта на:  техническо обслужване и диагностика на дизеловите двигатели, нови материали и технологии за производство на части за ДВГ, автоматични скоростни кутии - ремонт, диагностика, турбокомпресорни агрегати - ремонт, диагностика, нови конструкции ДВГ, алтернативни горива за ДВГ, автотехнически експертизи и експертни оценки.

Обществени ангажименти:

1. Зам. председател на ВКС към РУ "А. Кънчев", гр. Русе от 1994 г. до сега.

2. Секретар на Факултетната организация на КНСБ към АТФ от 2003 г. до сега.