ТВОРЧЕСКА БИОГРАФИЯ

на инж. тончо гецов балбузанов

 

 

esavev@uni-ruse.bg

 

7017 Русе, ул. “Студентска”, № 8

 

тел. 082 888 609

 

 

20.011979г.

роден в гр. Русе

1996 г.

Завършва "Техникум по Механотехника" гр.Русе специалност "Автомобили Трактори Кари и Двигатели с вътрешно горене"

2001 -2005 г.

Студентка в РУ “А. Кънчев гр. Русе, специалност “Технология и управление на транспорта”,

2005 г.-2006 г.

Студентка в РУ “А. Кънчев гр. Русе, специалност “Технология и управление на транспорта”, ОКС магистър.

2010 г. до сега

докторант в Русенски университет, катедра “Транспорт”

Тема на дисертационния труд

 

Допълнителни квалификация –

 

Езикови умения: английски

 

Участие в проект по ФНИ

 

Публикувани статии

 

Научни интереси в областта на: Диагностика, поддържане и ремонт на транспортна техника с дизелова горивна уредба, иновации в автомобилостроенето.