ТВОРЧЕСКА БИОГРАФИЯ

на ас. инж. Михаил Милчев

 

mmilchev@uni-ruse.bg

7017 Русе, ул. Студентска 8

тел. 082 888 605

 

 

19.05.1984 г. роден в гр.Русе, обл. Русенска
2002 г. завършва Техникум по механотехника гр. Русе
2002-2006 г. завършва редовно обучение във Русенски Университет "Ангел Кънчев" специалност "Технология и управление на транспорта"
2007г. Завършва магистърски курс в специалност "Технология и управление на транспорта"
2009-2010г. търговец нови автомобили в "Мото Пфое ЕООД"
от 2010г.

ас. и преподавател в катедра "Транспорт" при РУ "А. Кънчев"

 

Автор и съавтор на над статии и доклади публикувани в страната и чужбина.

Учебни дисциплини: Технология и организация на транспорта; Пътнически транспорт.

Научни интереси в областта на:  техническо обслужване и диагностика на дизеловите двигатели, автоматични скоростни кутии - ремонт, диагностика, турбокомпресорни агрегати - ремонт, диагностика, нови конструкции ДВГ, алтернативни горива за ДВГ, автотехнически експертизи и експертни оценки.

Обществени ангажименти: