ТВОРЧЕСКА БИОГРАФИЯ

на маг.инж. Вярка Тончева ронкова

 

 

vronkova@uni-ruse.bg

 

7017 Русе, ул. “Студентска”, № 8

 тел. 082 888 231

 

 

25.04.1973 г.

родена в гр. Бяла

1988 г. – 1992 г.

обучава се в Техникум по транспорт, гр. Плевен по специалността “Експлоатация на автомобилния транспорт - Икономика”

1994 г.-1999 г.

придобива ОКС магистър в РУ “А. Кънчев” гр. Русе, специалност “Транспортна техника и технологии”, специализация “Технология и организация на автомобилния транспорт”

1999 г.

защитава дипломна работа на тема “Транспортно обслужване на спешната медицинска помощ през есенно-зимен период”

2002 г. - 2005г.

докторант в Русенски университет към катедра “Транспорт”

2007г.

придобива степен доктор

2008г.

ас. в катедра "Машинознание, машинни елементи и инженерна графика"

2010г.

гл. ас. в катедра "Машинознание, машинни елементи и инженерна графика"

 

 

Езикови умения: английски и руски

 

Участие в  проекти по ФНИ

 

Автор и съавтор на 8 статии публикувани в страната

 

Допълнителна специализация: 2004 г. – едноседмичен стаж в Университетът в Питещи, Румъния

 

Научни интереси в областта на: надеждността, организацията и техническото обслужване на транспортни средства