1. Сборник от семинара "Река Дунав - вътрешно-водния транспортен коридор на Европа".

 

   2. Сборник от семинара "Транспортната система на България в началото на 21 век".