НАУЧНА ЧАСТ

        3. РАЗРАБОТКИ  И ДРУГИ.

 

1. Проф. д-р Димитър Симеонов и доц. д-р Велизара Пенчева участваха в подготовката на конференция VAFSEP – 2004, в резултат на което проф. д-р Димитър Симеонов и доц. д-р Велизара Пенчева станаха членове на Международния комитет на конференцията, която се проведе в периода 06 – 09 07. 2004 г. в Dublin City University (web address: www.vafsep.dcu.ie).

 

2. Проф. д-р Димитър Симеонов участва като член на издателски съвет на научното списание ”Transport Reviews” със седалище в Лондон към издателство ”Taylor & Francis.

 

3. Проф. д-р Димитър Симеонов е член на борда на годишника University of Piteshti, Romania.

 

4. Доц. д-р Велизара Пенчева участва в организационния комитет на Congress of Automotive Car2005, Romania.

 

5. Доц. д-р Митко Маринов участва като член на издателски съвет на научното списание ”Transport Reviews” със седалище в Лондон към издателство ”Taylor & Francis.

 

6. Доц д-р Митко Маринов участва в информационна система за разпространение на новости по информационни технологии в транспорта на списанието Traffic Technology International”.

 

7. Доц. д-р В. Пенчева и гл.ас. д-р А. Асенов участват в организационния комитет на международната научно-техническа конференция "Trans&MOTAUTO'07".