5. ТЕМИ ЗА ДИПЛОМНИ ПРОЕКТ

    5.1. ОКС - бакалавър

 

 

Тема

Ръководител

Система за подготовка на водачи на МПС категория “С”

доц. д-р инж. В. Пенчева

Организация и управление на пътническите превози

доц. д-р инж. В. Пенчева

Ефективност на търговските операции в гара Русе - запад

доц. д-р инж. В. Пенчева

Организация на таксиметровите превози в гр. Русе

доц. д-р инж. В. Пенчева

Мениджмънт и маркетинг на транспортна фирма за пътнически превози

доц. д-р инж. В. Пенчева

Развитие на комбинираните товарни превози в Р. България

доц. д-р инж. В. Пенчева

 

доц. д-р инж. В. Пенчева

Интегриране на единната транспортна система на България в Европейската транспортна система

проф. д-р инж. Д. Симеонов

Оценка и възстановяване на щетите от произшествия в ЗПАД “Алианц” - България

проф. д-р инж. Д. Симеонов

Приложение на съвременните информационни технологии в наземния транспорт

доц. д-р инж. М. Маринов

Влияние и анализ на експлоатационните характеристики на осигурителната техника по железния път на участъка Г. Оряховица – каспичан върху безопасността

доц. д-р инж. М. Маринов

Организация на маневрената дейност в КТП “Дупница”

доц. д-р инж. М. Маринов

Приложение на информационните технологии в транспорта

доц. д-р инж. М. Маринов

Изследване на безопасността на движението на кръстовища в гр. Русе

доц. д-р инж. М. Маринов

Сравнително изследване на светофарно управление на реално кръстовище в гр. Русе

доц. д-р инж. М. Маринов

Изследване на ефективността на регулиране на пътното движение с пътни знаци в гр. Перник

доц. д-р инж. М. Маринов

Система за тестове за теоретичния изпит за водачи на МПС

доц. д-р инж. Н. Колев

Интеграция на транспортната инфраструктура на Р. България в Общоевропейската транспортна система

доц. д-р инж. Н. Колев

Организация обслужването на спирачна система на влаковете в жп гара Г. Оряховица - Разпределителна

доц. д-р инж. Н. Колев

Организация на техническите прегледи на влакови композиции в района на жп гара Г. Оряховица - Разпределителна

доц. д-р инж. Н. Колев

Технологични подобрения на база за поддържане на вагоните в ПТП - Г. Оряховица

доц. д-р инж. Н. Колев

Изследване и анализ на пътнотранспортни произшествия в гр. Русе

гл.ас. инж. Ж. Гелков

Оценка на безопасността на движението чрез метода на конфликтните ситуации

гл.ас. инж. Ж. Гелков

Пътнотранспортни произшествия с пешеходци в гр. Русе

гл.ас. инж. Ж. Гелков

Подобряване организацията на работа във фирма “ЕС и ЕФ коли – части – експорт – импорт” ООД

гл.ас. инж. Aл. Стоянов

Изследване влиянието на техническото състояние на дюзите върху технико-икономическите и екологичните параметри на двигател “Шкода М634”

гл.ас. инж. Aл. Стоянов

Изследване техническото състояние на елементите на горивната уредба (нагнетателни клапани) на двигател “Шкода М634”

гл.ас. инж. Aл. Стоянов

Изследване техническото състояние на елементите на горивната уредба (нагнетателни клапани) върху процеса на горивоподаване

гл.ас. инж. Aл. Стоянов

Изследване на горивния процес на дизелов двигател с топлоизолацирана горивна камера

гл.ас. инж. П. Тепавичаров

Съвременни неутрализатори и филтри за твърди частици в изпускателната система на ДВГ

гл.ас. инж. П. Тепавичаров

Топлоизолиращите материали, като материали на бъдещето на ДВГ

гл.ас. инж. П. Тепавичаров

Проектиране на система за промяна на фазите на газоразпределение на ДВГ

гл.ас. инж. П. Тепавичаров