5. ТЕМИ ЗА ДИПЛОМНИ ПРОЕКТ

    5.2. ОКС - магистър

 

Тема

Ръководител

Състояние и развитие на товарния международен автомобилен транспорт в Р. България

доц. д-р инж. В. Пенчева

Технология и организация на автомобилното застраховане

доц. д-р инж. В. Пенчева

Логистично управление на дейностите във Фериботен комплекс гр. Варна

доц. д-р инж. В. Пенчева

Сегментация на пазара за пътнически превози в железопътния транспорт

доц. д-р инж. В. Пенчева

Транспортно обслужване в сектор спешна медицинска помощ

доц. д-р инж. В. Пенчева

Стратегии за обучение на водачи на моторни превозни средства

доц. д-р инж. В. Пенчева

Логистика на международната транспортно-спедиторска дейност в речния транспорт

доц. д-р инж. В. Пенчева

Вътрешноводен транспорт на Европа и “Пристанищен комплекс” - Русе

проф. д-р инж. Д. Симеонов

Транспорт и логистика в условията на производствена фирма

проф. д-р инж. Д. Симеонов

Организация на превоза на опасни товари в условията на транспортна фирма

проф. д-р инж. Д. Симеонов

Организация на товарните автомобилни превози. Карго застраховане

проф. д-р инж. Д. Симеонов

Анализ на качеството при обучение на водачи на МПС

проф. д-р инж. Д. Симеонов

Структура на навигационните средства на гражданските летища

доц. д-р инж. М. Маринов

Приложение на информационните технологии в сметосъбирането на гр. Русе

доц. д-р инж. М. Маринов

Изследване на безопасността на движението по бул.”Цар Освободител” в гр. Русе

доц. д-р инж. М. Маринов

Идеен проект на автоматизирана информационна система за дейността на транспортна фирма

доц. д-р инж. М. Маринов

Организация на сервизната дейност към фирма “Универсал – нано Божидаров” – гр. Петрич

доц. д-р инж. Н. Колев

Технологични подобрения в дейността на фирма “Общински автотранспорт” ЕООД – Русе

доц. д-р инж. Н. Колев

Технологични подобрения на сервизната база навагоноремонтен цех - Русе

доц. д-р инж. Н. Колев

Оптимизиране на основните парамети на сервиз към фирма “Ванс-99” с цел подобряване на организацията на работа

доц. д-р инж. Н. Колев

Анализиране състоянието на безопасността на движението в България

гл.ас. инж. Ж. Гелков

Анализ на методики за изследване на ПТП между автомобили

гл.ас. инж. Ж. Гелков

Сравнително изследване на безопасността на движението в гр. Стара Загора

гл.ас. инж. Ж. Гелков

Безопасност на движението на деца във врачанска област

гл.ас. инж. Ж. Гелков

Изследвания на ефективността от ползването на обществени паркинги в гр. Русе

гл.ас. инж. Ж. Гелков

Анализиране безопасността на движението в гр. София

гл.ас. инж. Ж. Гелков

Подобряване организацията на производствения процес в Автосервиз “Пежо” – гр. Пловдив

гл.ас. инж. Aл. Стоянов

Изследване влиянието на техническото състояние на елементите на горивната уредба на дизелов двигател “Шкода М 634” върху процеса на горивоподаването

гл.ас. инж. Aл. Стоянов

Изследване влиянието на техническото състояние на елементите на горивната уредба на дизелов двигател “Шкода М 634” върху амплитудно-фазовите параметри на високото налягане

гл.ас. инж. Aл. Стоянов

Изследване влиянието на техническото състояние на елементите на горивната уредба (помпени елементи) на двигател “Шкода М 634”

гл.ас. инж. Aл. Стоянов

Анализ на пазара на товарни автомобили в Република България

ас. д-р инж. А. Асенов