6. УЧЕБНИ ПОСОБИЯ

 

 1. Симеонов Д.Г., В.И. Пенчева. Взаимодействие на видовете транспорт, Печатна база при РУ “А. Кънчев”, Русе, 2001, с. 308.

 2. Симеонов Д. Технология и организация на автомобилните превози, Русе, 1992.

 3. Симеонов Д. Основи на автомобилния транспорт, Русе, 1991.

 4. Симеонов Д., М. Маринов, Ж. Гелков. Ръководство за упражнения по технология и организация на автомобилните превози, Русе, 1992.

 5. Симеонов Д, В. Пенчева. Ръководство за курсова работа по "Основи на автомобилния транспорт", Русе, 1992.

 6. Симеонов Д. Ръководство за упражнения по "Основи на автомобилния транспорт", Русе 1990.

 7. Колев Н. Ръководство за курсов проект по технологично проектиране на автотранспортни предприятия, Русе, 1992.

 8. Гелков Ж. Безопасност на автомобилното движение, Русе, 1992.

 9. Симеонов Д.Г., В.И. Пенчева. Ръководство за упражнения по Взаимодействие на видовете транспорт, Русе, 2003.

 10. Симеонов Д., М. Маринов, Ж. Гелков, В. Пенчева. Ръководство за упражнения по технология и организация на автомобилните превози (пътнически транспорт), Русе, 2003.

 11. Симеонов Д.Г. Ръководство за упражнения по международен транспорт, Русе, 2005.

 12. Маринов М. Информационни системи и технологии в транспорта, записки, Русе, 2003.

 13. Маринов М. Комуникационна и осигурителна техника в транспорта, записки, Русе, 2005.

 14. Гелков Ж. Безопасност на движението, Печатна база при РУ “А. Кънчев”, Русе, 2003.

 15. Симеонов Д., В. Пенчева. Ръководство за упражнения по моделиране и оптимизация на транспортните процеси, Печатна база при РУ “А. Кънчев”, Русе, 2005.

 16. Пенчева В. Технология и организация на превозите в транспорта (ръководство за курсова работа), Русе, 2005.

 17. Пенчева В. Ръководство за упражнения по търговска експлоатация на транспорта”, Русе, 2005.

 18. Пенчева В. Маркетинг в транспорта (записки), Русе, 2005.

 19. Колев Н. Ръководство по Организация и управление на сервизната дейност, Русе, 2005.

 20. Колев Н. Транспортна инфраструктура (ръководство за курсова задача), Русе, 2005.

 21. Стоянов Ал., Ръководство за курсова работа по техническа експлоатация на транспорта, Русе, 2005.

 22. Пенчева, В. Търговска експлоатация в транспорта (записки). Русе. 2005.