НАУЧНА ЧАСТ

      

    4. ЛАБОРАТОРИИ

   

    5 корпус

   14. Диагностика на автомобили;

    34. Техническа експлоатация.

 

 

    7 корпус

   301. Транспортни технологии, превози и логистика.

 

    11 корпус

   107. Организация и управление на движението.

    107. Мобилна лаборатория за изследване на безопасността и ефективността на
    автомобилното движение

 

    20 корпус

   23. Комуникационна и осигурителна техника;

   25. Безопасност на движението.