ДРУГИ

      

2. Мероприятия със студенти - Сборници от семинари.

 

        2.1. Ден на река Дунав

 

    Катедрата участва с пленарен доклад и постерна студентска сесия “Река Дунав – вътрешноводния транспортен коридор на Европа”, проведена в рамките на “Кръгла маса – река Дунав” по повод международния ден на река Дунав, организирани от Министерството на околната среда, Област Русе и РУ “Ангел Кънчев”. Постерната презентация беше представена също и в Русенския университет на вниманието на университетската общественост.

        2.2. Студентски семинар "Транспортната система на България в началото на 21 век"

      Студентският семинар 2005 бе проведен на 08.11.2005 г. от 11 часа в Заседателната зала в корпус 1 при Русенски университет "Ангел Кънчев" от студентите от факултет Транспортен.

        Състав на организационния комитет:

        Председател: доц. д-р. Е. Маринов, Декан на ТФ

        Секретар: д-р инж. Ас. Асенов

        Членове: доц. д-р инж. М. Маринов, зам. декан на ТФ

                      доц. д-р инж. В. Пенчева, р-л катедра "Транспорт"

                      доц. д-р инж. Р. Иванов, р-л катедра "АТК"

                      маг. инж. А. Русева, докторант

                      инж. А. Пъшев, студент магистърска степен

       

        Научен секретар: Проф. д-р инж. Д. Симеонов

 

        На семинара присъстваха и представители от ръководството на РУ "Ангел Кънчев", в лицето на Г-н Ректора и Зам. Ректорите.