ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

1. Презентации.

1.1.Транспортни системи и технологии.

1.2. Ден на река Дунав.

1.3. Откриване на учебната 2005/6 година.

 

2. Празници.

 

3. Екскурзии.

 

4. Семинари  със студенти.

 

5. Изложение "Корабоплаване, сервиз и логистика".

 

6. Галерия.